leg psykolog och leg psykoterapeut i Lund

B A R B R O  R O S L U N D

Leg. psykolog och Leg. psykoterapeut

För information och tidsbeställning

 ring: tel.  073-6792330  eller  046-128585 

e-mail: 
roslundpsykolog@gmail.com

Saturnusgatan 27, 224 57  LUND

(En karta finns längre ned på denna sida.)

  
          facebook           2021-06-24         
... eniro-sida

http://www.roslundpsykolog.com

Verksamhetsområden:
Psyko­terapi (psykodynamisk och kognitiv - KBT) och rådgivning (arbetar med vuxna och ungdomar).
Hypnosbehandling, Mental träning - Personlig utveckling, Coaching, Rökavvänjning,
Rehabilitering vid ångest, depression, stress, utbrändhet, fobier m.m., Gärningsmannaprofiler.
T e s t n i n g : Personlighetsutredningar/Personlighetsanalyser, Nivåbedömningar,
Hjärnskadeutredningar, Anlagsprövningar.

- Specialist_inom__k_l_i_n_i_s_k__p_s_y_k_o_l_o_g_i_ vad gäller både diagnos och behandling.

Utbildning m.m.:
Psykologexamen, Fil.Kand., Fil.Mag., Svensk Psykoterapiutbildning i Psykodynamisk psykoterapi,
3-årsutbildn. i _H_y_p_n_o_s_ & _P_s_y_k_o_t_e_r_a_p_i_

-

Medlem av:

  • Sveriges Psykologförbund
    och PPP - Yrkesföreningen för privatpraktiserande psykologer inom Sveriges Psykologförbund
  • SFKH - Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos
  • RPC - Riksföreningen Psykoterapi-Centrum

Klicka här för större karta!